Kızaran Tel test cihazı, birçok standartta tanımlanan yalıtkan parçaların yanmaya karşı dayanıklılık testini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Elektriksel ve diğer zayıflatıcı etkiler nedeniyle termal zorlamaya maruz kalabilen elektroteknik ekipmanların parçaları, ekipman içinde meydana gelen ısı ve alevden aşırı derecede etkilenmemelidir. TS EN 60695-2-10, TS EN 60695-2-11, TS EN 60695-2-12, TS EN 60695-2-13 ve ilgili IEC stnadardlarında belirtilen testler, elektroteknik donanım & alt parça ve elamanlarına uygulanabilir. Bu test cihazı ulusal ve uluslararası ilgili standartların gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Cihaz kullanıcı emniyetini ön planda tutan ergonomik bir tasarıma sahiptir.