Bu deney cihazı için genel standart IEC 60112 veya TS EN 60112’ yi referans alınız. Test edilecek numune için gereken gerçek parametre değerleri, numune ile ilgili standardda tanımlanmıştır. Deneyin amacı yalıtım malzemeleri üzerindeki çevresel etkileri simule etmektir. Yalıtım malzemelerinin yüzeyi çevrenin etkisiyle kirlenir ve bu kirler zamanla tortu haline gelerek bunların yüzeyinin (voltaj altındaki terminallere bağlı olarak) elektrik akımı iletimine sebep olur.